• Helseeffekter ved tap av ektefelle 

      Gamre, Heidi (Master thesis, 2012-11-14)
      Assosiasjonen mellom tap av ektefelle og økt risiko for egen død er godt dokumentert i litteraturen. Ekteskapet er funnet å ha beskyttende effekt på helsen. Effekten av utdanning er med utgangspunkt i litteraturen usikker. ...