• Fordøying av fôrrasjonar til mjølkekyr målt med AIA og iNDF 

      Slåttelid, Linda Høyby (Master thesis, 2021)
      Kunnskap om næringsinnhaldet hjå fôr er fundamentalt for god fôrutnytting og effektiv mjølkeproduksjon. Fôr står for om lag 80% av dei variable kostnadane hjå mjølkegardane, og god fôrutnytting er essensielt for å skape ...