• Evaluering av omregningsformler fra brystmål til levendevekt 

      Sandsør, Emil (Master thesis, 2021)
      Denne oppgaven har to formål: å evaluere dagens tabeller for omregning fra brystmål til levendevekt, samt å undersøke dagens voksenvekter hos de fem kjøttferasen med nasjonalt avlsarbeid. Omregningstabellene Animalia bruker ...