• Kamerastøttet treghetsnavigasjon for bilbåren datainnsamling 

      van Woensel Kooy, Kim Willem Sidenius (Master thesis, 2017)
      Bilbåren datainnsamling har i de siste årene blitt en mye brukt metode for å samle inn geografiske data. Metoden er svært effektiv til å for eksempel lage detaljerte 3D-modeller av byer og landskap. For å beregne posisjonen ...