• Forhandlingsroller i byvekstavtalen for Oslo og Akershus 

      Ytterdal, Ingvild (Master thesis, 2020)
      Dette er ein casestudie av korleis avtalepartane spelte ut si rolle i forhandlingane om byvekstavtale for Oslo og Akershus. Osloregionen står overfor utfordringar som befolkningsvekst, auke i personbiltrafikk og miljøforureining. ...