• Adipocytter, makrofager og inflammasjon : en in vitro studie 

      Younis, Rafal (Master thesis, 2012-09-12)
      Fedme er den vanligste årsaken til insulinresistens og en rekke andre metabolske forstyrrelser, som til sammen utgjør det vi kaller metabolsk syndrom. Et kjennetegn ved fedme og utvikling av metabolsk syndrom er en svak, ...