• Samanlikning av lukka fordrøyningsmagasin : konsept og erfaringar 

      Woll, Malin Hjortland (Master thesis, 2016-08-30)
      Forsking og statistikk viser at klimaet er i endring. Det er venta hyppigare nedbørshendingar med auka intensitet og mengde, og saman med auka fortetting vil dette føre til ei auka mengde overflateavrenning. Det tradisjonelle ...