• En pilotstudie av amfiets funksjon i grunnskolebygg 

      Wilson, Håvard (Master thesis, 2016)
      Fra at det nesten ikke ble bygget noen skoler med amfi på tidlig 2000 tallet bygges det nå amfier i alle nye grunnskoler i Oslo (Oslo kommune, 2015), og i mange nye skoler i resten landet. Amfiet er en konstruksjon som kan ...