• Feil og mangler knyttet til informasjonen i matrikkelen 

      Wettern, Kristi (Master thesis, 2016-08-24)
      Temaet i oppgaven er mangelfulle registreringer i matrikkelen, og hvilke feil og mangler man kan møte knyttet til informasjonen i matrikkelen. Denne oppgaven tar for seg temaet mangelfulle registreringer i matrikkelen og ...