• Praktisk planlegging av betongproduksjon 

      Wethelund, Halvard (Master thesis, 2011-09-28)
      Sammendrag Oppgavens utgangspunkt var et ønske hos AF Bygg Oslo om å se på muligheter til å forbedre fremdriftsplanleggingen av betong. Det ble antydet at 3-dimensjonale bygningsmodeller, simulering av disse og nye ...