• Utfordringene ved BREEAM og implementeringsprosessen i byggeprosjekter 

      Wehmer, Anders Edvin Haakensen; Flo, Celine Elise (Master thesis, 2015-08-04)
      I denne oppgaven belyses utfordringene ved implementering av BREEAM i byggeprosjekter. Implementeringen er både omfattende og tidkrevende for flere aktører i bransjen. Det er fremdeles nytt for mange, og ikke alle har klart ...