• Produksjon av proteinrik yoghurt laget av ultrafiltrert kjernemelk 

      Wangen, Fredrik Magnus Meyer (Master thesis, 2017)
      Kvalitetsegenskapene til proteinrik yoghurt laget av kjernemelk ble undersøkt for å øke forståelsen rundt bruk av kjernemelk som en ingrediens i yoghurt. Hensikten med oppgaven var å undersøke effekten av råstoff (kjernemelk ...