• Småskala vindkraft på en gård i Rygge kommune : en mulighetsstudie 

      Volden, Jon Olav (Master thesis, 2013-08-07)
      Oppgaven tar for seg muligheten for å produsere elektrisk energi ved hjelp av vindkraft og muligheten for å forbruke energien på et gårdsbruk i stedet for å kjøpe fra nettet. Formålet med oppgaven er å finne ut hvordan ...