• Brønnøy tusenårssted - Park, prestegårdshage og kirkested 

      Vevelstad, Randi (Master thesis, 2010-11-30)
      Denne oppgaven handler om den historiske utviklingen til tusenårsstedet i Brønnøy kommune med vekt på hage- og parkkvaliteter. Hovedproblemstillingen har vært å finne ut hvilke hage- og parkkvaliteter området har hatt opp ...