• Distribusjon av Polonium i fisk, med og uten avleiringshemmer 

      Veddeng, Hanne (Master thesis, 2012-05-18)
      I forbindelse med utvinning av petroleumsressurser blir det sluppet ut store mengder produsert vann. Produsert vann er formasjonsvann fra reservoaret som følger med ved produksjonen av olje og gass. Når formasjonsvannet ...