• Regulering for organisering – markedsregulering i kjøttsektoren 

      Steine, Gro; Vasaasen, Arne; Nordlund, Anders; Pettersen, Ivar (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.), Research report, 2011)
      Markedsreguleringene er lovbestemt, regulert og ufullstendige. Omsetningslovens mål er enkel, men målene for markedsreguleringene er over tid blitt detaljerte og vidtfavnende. Markedsreguleringen for kjøtt bidrar til ...