• Dimensjonering av stikkrenner på skogsbilveg 

      Tveiterå, Kristofer (Master thesis, 2016-09-02)
      Skogsveger er viktige for å opprettholde et effektivt og lønnsomt skogbruk. For at disse skal fungere optimalt, er det avgjørende at de opprettholder sin funksjon over lengre tid. Det blir i denne oppgaven sett på tilstanden ...