• Småkraftverk i Norge : geografisk beliggenhet og lønnsomhet 

      Trondsen, Jeppe (Master thesis, 2016-09-02)
      I denne masteroppgaven har jeg tatt for meg vannkraftverk i Norge og sett på deres vilkår og om geografisk beliggenhet har noen betydning for lønnsomheten. Vannkraft er klart Norges viktigste energikilde og Norge er ...