• Luftskifte i en moderne, naturlig ventilert bolig 

      Tredal, Tonje Merethe (Master thesis, 2016-08-08)
      I byggeteknisk forskrift stilles det i dag krav til inneklimafakorer og energibruk i bygninger. Energikravene reguleres stadig til å bli enda strengere. De ulike kravene har forskjellig bakgrunn, men må likevel vurderes ...