• Bergvarmepumper : lokale eller kollektive energibrønner? 

      Traaen, Kjetil Bjørndalen (Master thesis, 2018)
      Elektrisitetsbruken i Norge er forventet å stige frem mot 2030 i følge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og økt installasjon av varmepumpe er trukket frem som et av tiltakene for elektrifiseringen. Norsk ...