• Bestandstilvekstmodeller for "alminnelig" ensaldret skog i Norge 

   Andreassen, Kjell; Eid, Tron; Tomter, Stein Michael (Forskning fra Skog og landskap, Research report, 2008)
   Formålet med dette arbeidet har vært å lage modeller som beskriver tilveksten i «alminnelig skog» i Norge. Det er benyttet datamateriale fra Landsskogtakseringen siden dette representerer et godt tverrsnitt av skogtyper, ...
  • Emissions and removals of greenhouse gases from land use, land-use change and forestry in Norway 

   Rypdal, K.; Bloch, V.V.H.; Flugsrud, Ketil; Gobakken, Terje; Hoem, B.; Tomter, Stein Michael; Aalde, Harald (NIJOS-rapport;, Research report, 2005)
   FN’s klimapanel (IPCC) avsluttet i 2004 arbeidet med retningslinjer for god praksis i forbindelse med estimering av utslipp og opptak av klimagasser som følge av arealbruksendringer og endringer i skog. Foreliggende rapport ...
  • Estimates of emissions and removals resulting from activities under article 3.3 and 3.4 of the Kyoto Protocol 

   Bloch, V.V.H.; Flugsrud, Ketil; Gobakken, Terje; Hylen, Gro; Rypdal, Kristin; Tomter, Stein Michael (Oppdragsrapport fra Skog og Landskap;, Research report, 2006)
   As a party to the Kyoto Protocol, Norway will be required to report its emissions by sources and removals by sinks of CO2 and other greenhouse gases resulting from afforestation, reforestation and deforestation (Article ...