• Odelsrettens innvirkning på fradeling og salg av tilleggsjord 

      Tollefsrød, Stian (Master thesis, 2019)
      Deling av landbrukseiendommer med formål om salg av tilleggsjord til aktiv driver er ønskelig fra bredt politisk hold med bakgrunn i intensjonen om at aktive bønder skal eie arealet som drives fremfor å leie det inn. En ...