• Klimagassutslipp i skogbruket : tiltak og allokeringsmodeller 

      Næss, Johann K.; Nyrud, Anders Q.; Tellnes, Lars Gunnar (MINA fagrapport;53, Report, 2018)
      Klimagassutslipp fra norsk skogbruk har tidligere blitt beregnet av Timmermann og Dibdiakova (2013). Skogindustriens kunder etterspør i økende grad om miljødokumentasjon for produktene de kjøper, for eksempel miljødeklarasjoner ...