• Lovbestemt innløsning av festetomter : med vekt på verdsetting 

      Tøraasen, Johan Gaarder; Lie, Åshild (Master thesis, 2015-07-09)
      Denne masteroppgaven tar for seg lovbestemt innløsning av festetomt etter tomtefesteloven av 1996. Tomtefesteinstitusjonens historiske utvikling gjennomgås for å underbygge hvorfor lovgivning var nødvendig. Hensynene bak ...