• Tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer rundt vestre Vansjø 

      Bechmann, Marianne; Pengerud, Annelene; Øygarden, Lillian; Øgaard, Anne Falk; Syversen, Nina (Bioforsk Rapport, Research report, 2007)
      Rapporten presenterer en oppdatert oversikt over kunnskapsstatus og eventuelle kunnskapsmangler vedrørende effekter av tiltak som er aktuelle på jordbruksarealer i nedbørfeltet til vestre Vansjø. Aktuelle tiltak i nedbørfeltet ...