• Fôring av oksekalver med tanke på sunnere kjøtt 

      Stumlien, Maren Moseng (Master thesis, 2016)
      Dette er et fôringsforsøk med 12 jevngamle NRF-oksekalver, hvor hovedmålet er å produsere sunnere storfekjøtt. Denne oppgaven er en ren teorioppgave, da forsøket fortsetter med analyser og museforsøk videre. Forsøket er ...