• Skogøkonomisk analyse av innsatsfaktorer i juletreproduksjon 

      Strande, John-Anders (Master thesis, 2013-08-22)
      Juletrenæringa har selv et mål om å tidoble den norske juletreproduksjonen. Skal dette kunne oppnås må flere produsenter rekrutteres. Her vil det da bli et stort behov for kunnskap innen rådgiving og veiledning både i ...