• Påregnelighetsvurderingen ved ekspropriasjon til offentlige anlegg 

      Strømhylden, Linn Iren Tovan (Master thesis, 2016-08-25)
      Ekspropriasjon til offentlig anlegg er ikke et uvanlig inngrep på eiendommer, enten det gjelder ekspropriasjon til vei, sykehus og andre offentlige formål. Ved delavståelse til veier, offentlige bygg og anlegg mv oppstår ...