• Biologisk veiledningsprøving 2017. Sopp- og skadedyrmidler 

   Abrahamsen, Unni; Asalf, Belachew; Ficke, Andrea; Hong Le, V; Nordskog, Berit; Jaastad, Gunnhild; Schjøll, Annette; Stensvand, Arne; Øverland, John Ingar (NIBIO Rapport, Research report, 2018)
   I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av soppmidler i jordbær, bringebær, hvete, setteløk, gulrot og gran i skogplanteskoler. Det er også presentert et forsøk med skadedyrmidler mot ...
  • Pervasive fungicide resistance in Botrytis from strawberry in Norway: Identification of the grey mould pathogen and mutations 

   Nielsen, Katherine Ann Gredvig; Skårn, Magne Nordang; Strømeng, Gunn; Brurberg, May Bente; Stensvand, Arne (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Control of grey mould, caused by Botrytis spp., is a major challenge in open field strawberry production. Botrytis was isolated from plant parts collected from 19 perennial strawberry fields with suspected fungicide ...
  • Plantevernmiddelresistens hos skadegjørere i norske jord- og hagebrukskulturer 

   Johansen, Nina S; Asalf, Belachew; Eikemo, Håvard; Ficke, Andrea; Herrero, Maria-Luz; Hong Le, V; Netland, Jan; Ringselle, Björn; Schjøll, Annette; Stensvand, Arne; Strømeng, Gunn (NIBIO Rapport, Research report, 2017)
   Det er per i dag påvist resistens eller nedsatt følsomhet mot kjemiske plantevernmidler hos flere skadedyr, plantepatogener og ugras i norske jord- og hagebrukskulturer. Hos skadedyr er resistens mot pyretroider og nedsatt ...
  • Sluttrapport for prosjektet «Phytophthora trugar norsk bøk (Fagus sylvatica 

   Talgø, Venche; Telfer, Kari H.; Herrero, Maria; Brurberg, May Bente; Strømeng, Gunn (Bioforsk Rapport, Research report, 2013)