• Forest fire history in Tresdalen 

   Johansen, Bjørnar (Master thesis, 2017)
   Fire is one of the most important natural disturbance agents in the boreal forest. Therefore, knowledge about forest fires and its natural occurrences is important for understanding fires role in ecological processes, and ...
  • Naturskog i Norge. Definisjoner, økologi og bruk i norsk skog- og miljøforvaltning 

   Rolstad, Jørund; Framstad, Erik; Gundersen, Vegard; Storaunet, Ken Olaf (Aktuelt fra Skogforskningen;, Research report, 2002)
   Begrepet naturskog blir ofte brukt i skogbruk-, friluftsliv- og naturvern-sammenheng. Gjennom et opprop har mange forskere og fagpersoner oppfordret skogbruket til å avstå fra hogst i naturskogområder (Arbeidsgruppen for ...
  • Større leiker i “urskogen” - men ikke mer fugl 

   Rolstad, Jørund; Wegge, Per; Sivkov, Andrey V.; Hjeljord, Olav; Storaunet, Ken Olaf (Journal article, 2010)
   Vårens vakreste eventyr er igang - storfugl og orrfugl samles på leikene for å imponere ”damene”. Mange lurer på hvor de kan finne leikene, og skogbruket prøver å ta hensyn til de som allerede er kjent. Men hva er det som ...