• Utvalgte naturtyper i kommunen : rasjonalitet i plan- og byggesak 

      Stoll, Signe (Master thesis, 2014-08-18)
      I naturmangfoldloven av 2009 er det introdusert et helt nytt virkemiddel for vern av viktige naturtyper også utenfor de klassiske verneområdene. Ordningen innebærer at noen naturtyper får status som viktigere enn andre, ...