• Kollektivtransport i distrikta : Haugalandet som case-region 

      Stokka, Kristin Hafstad (Master thesis, 2017)
      I dag er det mykje fokus på at me bør auka delen reisande med kollektivtransport, både for å redusera utslepp til luft og for å spara plass i byane og gi meir rom til dei mjuke trafikantane generelt. I tillegg gir eit ...