• Eiendomsutvikleres forhold til universell utforming 

      Stiansen, Henriette (Master thesis, 2010-10-27)
      Oppgaven viser hvordan eiendomsutviklere forholder seg til universell utforming etter gjeldende regelverk. Dette undersøkes gjennom fire underspørsmål der jeg ser på hva deres forståelse av og meninger om universell ...