• Beregning av det norske kjøttforbruket 

   Svennerud, Mads; Steine, Gro (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.), Research report, 2011)
   Totalmarked kjøtt og egga har ønsket å få frem tall over det reelle forbruket av kjøtt i Norge, slik at forbrukstall og kostholdsråd bygger på realistisk tallgrunnlag. Det foreligger imidlertid ingen offisiell statistikk ...
  • «Føre var» i laksenæringen: Tid for kollektiv håndtering av underdekning av fiskeolje 

   Steine, Gro; Tveterås, Ragnar; Pettersen, Ivar (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.), Research report, 2011)
   Tilgangen på fiskeolje fra tradisjonelle kilder styres i dag av naturgitte beskrankninger for pelagiske fiskearter. En raskt voksende andel av oljen vil bli brukt til direkte humant konsum. Laksenæringen står derfor overfor ...
  • Kartlegging av markedssituasjonen for reinkjøtt 

   Steine, Gro; Nordskog, Kjersti; Kjuus, Johanne (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.), Research report, 2010)
   Reindriftsnæringen i Norge er den viktigste bæreren av samisk kultur og identitet, og har stor betydning for det samiske samfunnet både økonomisk, sysselsettingsmessig, sosialt og kulturelt. Det produseres et relativt lite ...
  • Regulering for organisering – markedsregulering i kjøttsektoren 

   Steine, Gro; Vasaasen, Arne; Nordlund, Anders; Pettersen, Ivar (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.), Research report, 2011)
   Markedsreguleringene er lovbestemt, regulert og ufullstendige. Omsetningslovens mål er enkel, men målene for markedsreguleringene er over tid blitt detaljerte og vidtfavnende. Markedsreguleringen for kjøtt bidrar til ...