• Eiendomsutvikling i transformasjonsområder 

      Steffen, Maria Christine (Master thesis, 2020)
      Byutviklingen i Oslo kommune utspiller seg hovedsakelig gjennom fortetting, i form av områdetransformasjon og byomforming. Det var med dette ønskelig å undersøke utviklingsforholdene innenfor dagens byutviklingspraksis, ...