• Solvarme som tilskudd til bergvarme 

      Støylen, Magnus (Master thesis, 2017)
      Formålet med denne mastergradsoppgaven er å vise hvordan varme fra solfangere kan tilføres et allerede eksisterende bergvarmepumpeanlegg for å bidra til en mer effektiv varmeproduksjon. Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) har ...