• Blood-glucose levels in newborn piglets and the associations between blood-glucose levels, intrauterine growth restriction and pre-weaning mortality 

   Stårvik, Trude; Framstad, Tore; Heggelund, Mina; Brynjulvsrud Fremgaarden, Sunniva; Kielland, Camilla (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The aim of this study was to investigate the associations between blood-glucose levels in one-day-old-piglets (ODOP), intrauterine growth restriction (IUGR) and pre-weaning mortality in a commercial piglet-producing herd ...
  • Miljøberikelser for kalkun 

   Stårvik, Trude; Knutsen, Karianne Skyberg; Rønning, Lea Knapperholen (Student paper, others, 2020)
   I denne fordypningsoppgaven har vi studert kalkuners atferd når de blir eksponert for ulike miljøberikelser. Formålet med oppgaven er å fremskaffe mer kunnskap om miljøberikelser hos kalkun, ved å beskrive kalkunenes atferd ...