• Sinnsstemningens rolle i finansielle beslutninger 

      Sporild, Stian Kristiansen (Master thesis, 2014-10-17)
      Avhandlingen tar for seg sinnsstemningers effekt på individers finansielle beslutningsevne. Spesifikt adresserer jeg hypotesen om at individer benytter informasjon fra sin egen sinnsstemning på lik linje med annen tilgjengelig ...