• Knekking : forenklet metode mot Eurokode 3, metode 2 

      Solvang, Michael (Master thesis, 2013-08-07)
      Eurokoden er meget omstendelig og tidskrevende i forhold til Forenklet metode. Det er derfor ønskelig å nærmere studere, analysere og sammenligne resultater av beregninger til Eurokoden mot Forenklet metode. Målsetting ...