• Tett bygg : lufttetthet i norske nybygg 

      Solvang, Merethe; Bjelland, Anne Sofie Handal (Master thesis, 2011-10-07)
      Sammendrag. Med denne oppgaven ønsker vi å vise hvordan god lufttetthet kan oppnås ved dagens nybygg. Dette har vi forsøkt å vise eksemplifisert gjennom å følge et case-prosjekt. Befaringer og trykktester på andre ...