• "Avdøde hjemmelshavere" : en sammenlikning Norge- Sverige 

      Slyngstad, Sara (Master thesis, 2014-08-21)
      Denne masteroppgaven er en videreføring av Tonje Yndestads tidligere masteroppgave om avdøde hjemmelshavere i jordskifteretten. Det kom frem av hennes masteroppgave fra 2012 at det er et stort behov for endring i praksisen ...