• Risikostyring i byggebransjen med fokus på stål 

      Slommerud, Ingvild Rysstad (Master thesis, 2013-09-05)
      Stålprisen som element i byggekostnaden er gjenstand for risiko for byggebransjens aktører. Prisen på stål er volatil, og prisendringene representerer et betydelig usikkerhetsmoment i kontraheringen og gjennomføringen av ...