• Effekt av å ha førstegangskalvere i separat avdeling etter kalving 

      Skreden, Heidi Josten (Master thesis, 2015-06-17)
      Førstegangskalvere blir ofte integrert direkte ut i gruppen med eldre melkekyr, noe som kan være en stor påkjenning både fysisk og psykisk. I den senere tid har interessen for å la førstegangskalvere gå i separat avdeling ...