• DNA-markør identifiserer mellomeuropeiske granprovenienser 

   Skrøppa, Tore; Tollefsrud, Mari Mette; Johnsen, Øystein (Journal article, 2004)
  • Granas historie kartlagt ved DNA analyser 

   Tollefsrud, Mari Mette; Johnsen, Øystein; Skrøppa, Tore (Journal article, 2009)
   Informasjon om en arts genetiske variasjon og hvordan variasjonen er geografisk fordelt kan si mye om artens historie. Under istiden vokste grana i sørlige områder i Russland og i fjellområder i Mellom- og Sør-Europa, i ...
  • Granplanter har hukommelse 

   Johnsen, Øystein; Skrøppa, Tore (Journal article, 2003)
   Grana har den nyttige egenskapen at avkommet «husker» temperaturforholdene moren opplevde da frøet ble dannet. Dette preger avkommet slik at herding om høsten og avherding om våren justeres etter hvor varmt det var under ...