• Konseptutvikling i opplevesesøkonomien 

      Skinnes, Live (Master thesis, 2011-11-11)
      Utviklingen av gode ideer er essensielt for fremgang og dynamikk i samfunnet vårt. Det teoretiske grunnlaget på innovasjon studiet ved UMB har i stor grad vært fokusert på teknologibasert produktutvikling. Jeg har savnet ...