• Totalentreprise i tidligfase 

      Skatvedt, Thale (Master thesis, 2011-10-07)
      Temaet for denne oppgaven er tidligfasen av prosjekter, og hvordan denne fasen kan gjennomføres på en mest mulig hensiktsmessig måte. Startfasen av et prosjekt skal fungere som en stabil grunnmur for prosjektets videre ...