• Verdsetting av Lerøy Seafood Group 

      Skaaland, Terje (Master thesis, 2012-09-20)
      Denne masteroppgaven foretar en verdsettelse av Lerøy Seafood Group sett fra en langsiktig investors perspektiv. Oppgaven verdsetter selskapet ved hjelp av fundamental med støtte i en komparativ verdsettelse. Den fundamentale ...