• Alternativt Jordbruk 

   Skøien, Svein (Learning object, 1985)
   Institutt for Jordbruk. Serie B 10/85. Foredrag Stange bondelag 12. Februar 1985. Ås, Norge.
  • Effekter av jordarbeiding på fosfortap. Sammenstilling av resultater fra nordiske forsøk 

   Bechmann, Marianne; Kværnø, Sigrun; Skøien, Svein; Øygarden, Lillian; Riley, Hugh; Børresen, Trond; Krogstad, Tore (Bioforsk Rapport, Research report, 2011)
   I forbindelse med gjennomføring av vannforskriften er det blitt økt fokus på redusert og endret jordarbeiding som tiltak for å redusere fosfortilførslene fra jordbruket. Tidligere har det vært vekt på jordarbeidingstiltak ...
  • Evaluering av regionale miljøprogram (RMP). Vurdering av ordningen: “Avrenning til vassdrag” 

   Øygarden, Lillian; Grønlund, Arne; Skøien, Svein; Krokann, Knut; Bechmann, Marianne; Nordskog, Kjersti (Bioforsk Rapport, Research report, 2012)
   Denne rapporten er gjennomført for Statens Landbruksforvaltning (SLF) som del av deres evaluering av Regionale miljøprogram. I rapporten evalueres ordningene under “Avrenning til vassdrag “ dvs i hovedsak tilskuddsordningene ...
  • Jordarbeiding på siltjord 

   Skøien, Svein (Research report, 1985)
  • Jorderosjon. Målinger og utprøving av tiltak mot vannerosjon på jordbruksområder 

   Lundekvam, Helge; Skøien, Svein (Research report, 1997-06-04)
   Ved Institutt for jord- og vannfag er det gjort ålinger av jorderosjon forårsaket av regn og smeltevann fra forsøksfelter i Akershus og Østfold. Det er særling virkning av ulik jordarbeiding som er undersøkt. I de seinere ...