• Rammebetingelser for utbygging av vindkraft i Norge og i Sverige 

      Sjøvold, Martine Berger (Master thesis, 2016-03-30)
      Norge og Sverige har naturlige gode forutsetninger for å ta i bruk vindkraft som et viktig og betydelig bidrag til miljøvennlig, fornybar energiproduksjon. Begge landene har inngått en samarbeidsavtale om felles utbyggingsmål ...