• Introduksjon til bruk av prosessimuleringsprogrammet Aspen Plus 

      Sjøvik, Torbjørn Eig (Master thesis, 2013-08-30)
      Denne masteroppgaven er en introduksjon i bruk av prosessimuleringsprogrammet Aspen Plus, med tanke på framtidig bruk i prosessfagene ved institutt for matematiske realfag og teknologi ved Universitetet for Miljø og ...